شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] با خونِ دل نوشتم...
هما بانو
@};-
انّي رايت دهراً من هجرک القيامه :'( :'( :'(
{a h=emozionante}مرگ بر آمريکا ?{/a} :'(
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} @};-@};-
قلم خودتانه بانو ؟
{a h=parsiGolchin}شکار لحظه ها{/a} بله :D
خط خانوم آفتاب بسيار زيباست. ولي فکر کنم اين قلم جناب حميدرضا برقعي هست . اسمشون نوشته شده
{a h=parsiGolchin}شکار لحظه ها{/a} اگه خدا قبول کنه بله:)
{a h=djalireza}||عليرضا خان||{/a} شما بايد رو بفرستن اداره تشخيص هويت :-D
{a h=taninearamesh}طنين آرامش{/a} :) شما لطف داريد جناب محبي، فکر کنم خوب امضاشونو جعل کردم :)
@};-@};-
هما بانو
خيلي زيبااااااا دلارام جانم :-) @};-
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} سپاس مادرجانم :) @};-
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top